Valors

Escolta

Prèviament, i per una adient elaboració, l’escolta és l’etapa fonamental per poder entendre d’una manera individualitzada l’elaboració de les nostres històries.
Escoltar vol dir per nosaltres; aprendre, empatitzar i posar en les intencions. Tots aquests esdevenen elements bàsics per poder veure i interpretar la realitat amb els ulls de l’altre.

 

Participació

Per tal de poder narrar un món es necessari haver-lo viscut, explorat i compartit amb passió. Aquesta és la idea que ens motiva per fer del procés de creació cinematogràfica, una compenetració i un diàleg constant entre el nostre equip i els protagonistes de cada nova història, promovent la generació de la participació, la sinèrgia i la informació autèntica.

 

Vídeo artesanat

La nostra empremta és el que marca cada obra, però alhora fa que cadascuna es diferenciï de l’altre. Tenim un estil per apropar-nos al món i envoltar-lo en imatges, però cada creació té les mesures pròpies de l’organització amb la que treballem. Ambdós elements son els que ens fan considerar la nostra tasca més semblant a la creació artesanal que al procés de producció de fàbrica.

 

Memòria

Sovint les organitzacions es queden entre els intersticis entre les generacions, parts de la història i vivències importants. Perdre la memòria, és sovint, perdre l’oportunitat d’intensificar i preservar la identitat d’un col·lectiu. Per nosaltres és important posar en valor, mitjançant la creació, la memòria d’un patrimoni viu d’intencions, desitjos i ideals, que conformen l’ànima d’un col·lectiu i que van més enllà dels canvis o les persones que els conformen.

 

Ètica i sostenibilitat

Defensem la necessitat de generar històries que puguin ser explicades amb un pressupost sostenible, tant a nivell econòmic com ètic. Treballant com associació per altres associacions o organismes. Els principis ètics son un factor clau per poder desenvolupar la nostra tasca.
Creiem que per poder explicar una història, és necessari que hi hagi una afinitat estructural i una conjunció d’interessos, una visió del món compartida i un compromís en la finalitat de la tasca.
D’altra banda, i com a aspecte d’especial importància lligat a aquesta actitud, és la transparència econòmica: els nostres projectes són clars i inclouen la possibilitat de finançament tradicional, o d’altres alternatives com el crowfounding.

 

Facebook Twitter Email